Ακύρωση παραγγελιών

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί μέχρι την ώρα της εκτέλεσης της από το αρμόδιο τμήμα παραγγελιών της εταιρείας μας είτε με τηλεφωνική επικοινωνία (στους τηλεφωνικούς αριθμούς της εταιρίας) είτε με email (info@sss.com.gr) αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και αριθμό ακύρωσης.

Σε περίπτωση που έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση (email/τηλεφώνημα) για την αποστολή της παραγγελίας σας, τότε η παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί.